Hướng dẫn mua hàng


Cách đặt hàng & thanh toán

1 Quý khách chọn xem sản phẩm từ menu Dược phẩm, theo từng loại sản phẩm 2 Sau đó chọn Mua ngay  3 Sản phẩm sẽ được ghi vào giỏ hàng 4 Có thể chọn mua thêm hàng hoặc nhập thông tin mua hàng để đặt hàng...